Home Góc Báo Chí Hội thảo Hợp Tác Phát Triển CNTT-TT lần thứ XII

Hội thảo Hợp Tác Phát Triển CNTT-TT lần thứ XII

25
0
SHARE

(HauGiang Portal) – Ngày 15, 16/8 tại Thành phố Cần Thơ diễn ra Hội thảo Hợp Tác Phát Triển CNTT-TT lần thứ XII với chủ đề là “CNTT-TT phục vụ phát triển nông nghiệp và nông thôn”.

Tham gia hội thảo có các đại diện của các cơ quan quản lý nhà nước từ các bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố; các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp có liên quan trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn; các hội, hiệp hội ngành, nghề liên quan đến CNTT-TT; các viện nghiên cứu và cơ sở đào tạo về CNTT-TT; các tổ chức, doanh nghiệp CNTT-TT trong nước và quốc tế; các tổ chức, doanh nghiệp trong nước và quốc tế trong địa bàn thành phố Cần Thơ và các tỉnh ĐBSCL.

Nội dung chính của hội thảo:

1. Diễn đàn chính có chủ đề “CNTT-TT phục vụ phát triển NN-PTNT” đề cập tới môi trường chính sách quản lý nhà nước thúc đẩy ứng dụng CNTT-TT phục vụ mục tiêu phát triển nông nghiệp và nông thôn; ứng dụng và phát triển CNTT-TT tại vùng trọng điểm nông nghiệp; hiện trạng và nhu cầu hạ tầng thông tin, nội dung thông tin cho nông nghiệp, nông thôn và nông dân và các giải pháp thúc đẩy phục vụ phát triển nông nghiệp và nông thôn; mô hình và chương trình hợp tác ứng dụng và phát triển CNTT-TT phục vụ phát triển nông nghiệp và nông thôn khu vực ĐBSCL; những kinh nghiệm quốc tế… Tại đây, sẽ có công bố báo cáo “Việt Nam ICT Index 2007” cho khối bộ, ngành Trung Ương và các tỉnh, thành.

2. Chuyên ban về công nghệ – giải pháp đề cập tới công nghệ, giải pháp, sản phẩm cho ứng dụng và phát triển CNTT-TT giai đoạn 2008-2010 như đảm bảo hạ tầng cho các ứng dụng CNTT-TT; kiến trúc thông tin, chuẩn dữ liệu và chuẩn công nghệ CTTT-TT; dịch vụ trực tuyến và cổng giao tiếp điện tử; công nghệ và giải pháp; các mô hình cụ thể ứng dụng CNTT-TT thành công trong thực hiện chiến lược phát triển kinh tế – xã hội ở các địa phương.

3. Chuyên ban dành cho doanh nghiệp đề cập tới ứng dụng CNTT-TT trong doanh nghiệp (Đề án 191): ứng dụng và phát triển CNTT-TT cho khối doanh nghiệp nông, lâm, ngư nghiệp tại ĐBSCL; tầm quan trọng và sự cần thiết của ứng dụng CNTT-TT phục vụ công tác quản lý, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng cường năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp; trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm của các doanh nghiệp đã và đang ứng dụng thành công CNTT-TT trong sản xuất kinh doanh; thảo luận, tiếp xúc và liên kết giữa nhà quản lý, nhà cung cấp và doanh nghiệp; giới thiệu công nghệ và giải pháp ứng dụng CNTT-TT trong doanh nghiệp.

4. Chuyên ban phần mềm nguồn mở sẽ có diễn đàn phần mềm nguồn mở thường niên dành cho các tỉnh thành và địa phương cả nước.

Nguồn: haugiang.gov.vn

Facebook Comments
Rate this post