15 Th7, 2024

Các trường nghề lao đao vì tuyển sinh

Việc các  trường đào tạo nghề đang lao đao vì thiếu sinh viên, thừa chỉ tiêu đào tạo không còn là điều lạ nữa. Có nhiều nguyên nhân khác nhau khiến tình trạng này diễn ra và sự cấp bách đặt ra ở đây là trường nghề phải đẩy mạnh hoạt động tuyển sinh mới […]

8 mins read