16 Th7, 2024

Đào tạo từ xa – phương thức đào tạo với công nghệ hiện đại

Với công nghệ ngày càng phát triển, ngày nay học tập tại trường học hay cơ sở đào tạo nào đó không còn là lựa chọn duy nhất. Một lựa chọn khác đó là học từ xa. Sau đây là một vài chia sẻ về đào tạo từ xa – phương thức đào tạo với […]

8 mins read