14 Th6, 2024

Nên tạo nhiều cơ hội học tập cho học sinh

Tuyển sinh đầu cấp vào lớp 10 năm nay số học sinh sẽ tăng hơn trước. Vì thế cạnh tranh số điểm đầu vào sẽ khá căng thẳng. Nhằm tạo nhiều nhất cơ hội học tập cho học sinh, năm nay, nếu có nguyện vọng học trường trung học phổ thông ngoài công lập hoặc […]

7 mins read