Thành lập các đội tuyển OLP tin học 2011
2 mins read

Thành lập các đội tuyển OLP tin học 2011

Để chuẩn bị cho kỳ thi OLP Tin học 2011 (dự kiến tổ chức tháng 10/2011), nay khoa CNTT trường Đại học Sài Gòn thông báo như sau:
1.Các khối đăng ký:
Thành lập các đội tuyển OLP ở các khối thi sau:
1.Khối chuyên tin
2.Khối cao đẳng
3.Khối phần mềm nguồn mở
4.Mùa hè sáng tạo phần mềm mã nguồn mở
Thông tin về nội dung/công cụ thi của các khối này sinh viên có thể tham khảo thêm ở website www.itweek.org.vn hay http://www.olp.vn/
2.Đăng ký:
Những sinh viên có khả năng tham gia khối nào thì đăng ký khối thi đó qua email olptinhocsgu@gmail.com với các thông tin sau.
Họ và tên:
Ngày sinh:
Số chứng minh nhân dân:
Thường trú: (địa chỉ của gia đình)
MSSV:
Lớp:
Email:
Số điện thoại:
Khối tham gia dự thi:
Đã tham gia các lớp bồi dưỡng về tin học:
3.Thời gian đăng ký:
Thời hạn đăng ký: Đến hết ngày 20/01/2011
4.Đối tượng đăng ký:
Sinh viên các lớp DCT, CCT các khóa 2010,2009,2008.
5.Lịch bồi dưỡng:
Thời gian học: Vào các ngày thứ Bảy/chủ nhật hoặc các buổi tối: Mỗi tuần học từ 1 đến 2 buổi (lịch học sẽ có sau ngày 08/01/2011).

Phụ trách các đội tuyển
Thạc sỹ: Lê Ngọc Hưng

Nguồn: fit.sgu.edu.vn

Facebook Comments
Rate this post